Buitenwereld en Binnenwereld.

Buitenwereld en Binnenwereld.

aandacht

  1. Neem een leeg A4 tje voor je.
  2. Verdeel deze met een verticale streep door midden.
  3. Neem een recente gebeurtenis voor ogen. Bijvoorbeeld een gesprek met iemand of een discussie in een groep. In ieder geval iets wat opvallend of lastig was.
  4. Schrijf in de rechterkolom nauwkeurig op wat jij of de ander heeft gezegd of heeft gedaan. Dus letterlijk de zinnen en feitelijk de handelingen.
  5. Vervolgens schrijf je in de linkerkolom op wat je hebt gedacht en gevoeld bij wat jezelf of de ander zei of deed.

Met andere woorden:

je maakt een scheiding aan tussen de buitenwereld (feitelijk gedrag, letterlijk gezegd) en je binnenwereld (gedachtes en gevoelens).

Kenners weten dat daar vaak een enorm verschil in zit: je zegt niet altijd wat je denkt en je doet niet altijd wat je gevoel je ingeeft. Daar zijn overigens goede redenen voor. Toch is het prettig als de binnenwereld ‘klopt’ met wat je in de buitenwereld doet. Daar voel je prettig bij en je wordt voor anderen ook een prettiger mens. In ons jargon heet dat congruentie en zelfs authenticiteit. Over authenticiteit schrijf ik later nog wel eens wat, is jammer genoeg een jeukwoord geworden….). De kracht van de oefening zit er in dat je de linkerkolom heel goed kan analyseren. Iets wat we weinig doen.

Ik heb deze oefening geleend van  Leo Custers, die mij verraste tijdens de cursus Groepsdynamica in het kader van de Kapok Academy. Zijn adagium is: beschouw emoties en gedachtes als data die je goed kan analyseren. Je kunt niet voorkomen dat de linkerkolom vol stroomt. Je kunt er wel wat mee doen. Vanuit een zekere distantie én mededogen kan je best je binnenwereld onder ogen zien. Zodat je er vervolgens zelf kan bepalen wat je er mee kan doen in de buitenwereld. Zo krijg je meer grip via je binnenwereld op je buitenwereld.

 

Wat dacht jij toen je mijn nieuwsbrief in de mail kreeg?

Wat voelde je daarbij?

En wat heb je gedaan? Met als hamvraag: klopte dat met wat je dacht?

1training

Je kunt mij altijd bellen of mailen. Als dat klopt met je binnenwereld natuurlijk.