Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1Training.nl

Inschrijven
Inschrijven voor een uitvoering van 1Training.nl kan alleen via de website www.1training.nl door het inschrijfformulier in te vullen. Nadat de opdrachtgever een ontvangstbevestiging heeft ontvangen per e-
mail is de aanmelding definitief.

Annulering door opdrachtgever
1. Annulering of wijziging door opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de training kosteloos geschieden.
2. Annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 75% van het cursusgeld te vergoeden.
3. Annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

Annulering door leverancier
Leverancier heeft het recht om zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan leverancier betaalde bedrag.

Betaling
De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de training, doch uiterlijk 10 dagen na facturering.
De arrangements-/verblijfskosten en eventueel cursusmateriaal zijn in het cursusgeld in begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk aangegeven.